Foto Agustí Vilar

Agustí Vilar

Agustí Vilar (Sant Feliu de Llobregat, 1955), escriptor sord i cec, historiador i poeta. Ha publicat quatre volums de poesia –Com s’estima un poble (1979), Octubre endins (1993), Mirades sense fulles (1996) i Sargantanacarícies (2003)–, però aquesta és la seva primera incursió dins la prosa. Col·labora i participa en revistes, mitjans digitals i radiofònics diversos i és un activista públic, compromès amb la discapacitat i la cultura del país. En l’actualitat, és soci i membre actiu de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec. Amb la novel·la Grans abans d’hora ha guanyat el premi Roc Boronat, publicat per primera vegada a Amsterdam Llibres.

Llibres d'Agustí Vilar