Blaise Pascal

(1623-1662) És filòsof, matemàtic, físic, inventor, escriptor, moralista, místic i teòleg, és considerat un dels personatges més brillants de la seva època i un dels pensadors occidentals més importants de tots els temps. Després d’una doble crisi existencial, es refugià en la comunitat jansenista de Port-Royal i començà a reflexionar sobre aspectes religiosos i teològics. Resultat d’això són les seves anotacions recollides pòstumament sota el títol de Pensaments (1670).