Foto David Martínez Fiol

David Martínez Fiol

(Barcelona,1962) Catedràtic de Geografia i Historia a l’Institut de Mollet del Vallès, és llicenciat, magister, doctor en història i premi extraordinari de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És autor dels llibres El catalanisme i la Gran Guerra; Els voluntaris catalans a la Gran Guerra; Daniel Domingo Montserrat (1900-1968): entre el marxisme i el nacionalisme radical; Estatisme i antiestatisme a Catalunya, 1931-1939; La Setmana Tràgica, i Els sindicats de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, 1931-1939.