Foto David Oliver Relin

David Oliver Relin

David Oliver Relin és un periodista rodamons que té més de quaranta premis pels seus escrits editorials. És col·laborador habitual de les revistes Parade i Skiing Magazine. Actualment viu a Portland, Oregon.

Llibres de David Oliver Relin