DDAA

Aquest és un llibre col·lectiu, on hi han participat diversos autors.