Foto Joan Coromines

Joan Coromines

(Barcelona, 1905 – Pineda de Mar, 1997) va ser un dels principals lingüistes catalans, autor del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de l’Onomasticon Cataloniae i del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Exiliat després de la Guerra Civil, va ser catedràtic de la prestigiosa Universitat de Chicago fins que es va jubilar, i va rebre l’eminent doctorat honoris causa de la Universitat de la Sorbona de París (1978). A Ara Llibres hem editat, en col·laboració amb la Fundació Pere Coromines, els tres volums del Diccionari etimològic essencial de la llengua catalana; la versió divulgadora i compacta del Diccionari etimològic manual de la llengua catalana, els Itineraris. Excursions a la recerca del mot, de la paraula viva i Llengua i pàtria.