Foto Jordi Pigem

Jordi Pigem

Jordi Pigem (Barcelona, 1964), doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, va ser professor del Master in Holistic Science del Schumacher College (Anglaterra) entre 1998 i 2003. És autor d’El pensament de Raimon Panikkar i de La odisea de Occidente, editor d’Ivan Illich: Textos escollits, coeditor d’El somriure diví, coordinador de l’edició catalana de l’Opera Omnia Raimon Panikkar i col·labora en diversos mitjans de comunicació. Ha obtingut el Premi de Filosofia de l’Institut d’Estudis Catalans (1998) i el Premi d’Assaig de Resurgence i de la Scientific and
Medical Network (2006).