Judith Vilar Roca

(Barcelona, 1962) és llicenciada en filologia germànica i ha treballat com a traductora al català de literatura infantil i juvenil i de novel·la alemanya contemporània. Més endavant va incorporarse a la Generalitat de Catalunya com a tècnica de planificació lingüística, on treballa encara com a correctora de textos de l’àmbit de la seguretat i les emergències.

Llibres de Judith Vilar Roca com a traductor