Foto Mariano Barriendos

Mariano Barriendos

Mariano Barriendos Vallvé (Barcelona, 1963) Llicenciat en Història (1987) i doctor en Geografia (1994). Professor agregat a la Universitat de Barcelona i investigador especialitzat en climatologia històrica. Ha participat en diferents projectes estatals i internacionals de la matèria i té més de 160 publicacions sobre climatologia històrica i història ambiental. Fa quinze anys que treballa en la recuperació d’informació climàtica en arxius històrics, des d’episodis meteorològics extrems fins a observacions meteorològiques instrumentals antígües.