Foto Oriol Malet

Oriol Malet

Oriol Malet és il·lustrador. Ha col·laborat amb diferents editorials. En premsa treballa amb Jot DownTime Out i La Vanguardia. Actualment és autor de còmics per al mercat francès.

@OriolMalet