Patrícia Gabancho

(Buenos Aires, 1952) És periodista i escriptora catalana. Nascuda a Buenos Aires, es trasllada a Barcelona un dia abans de complir 22 anys. Ha publicat llibres sobre temes culturals (teatre, tango, literatura), història i urbanisme, especialment centrats en la ciutat de Barcelona i el fet urbà. Entre els nombrosos llibres publicats, destaquen: Carta a la societat catalana sobre la immigració, La postguerra cultural a Barcelona (1939-1959), La batalla de l’Estatut i El preu de ser catalans. Una cultura mil•lenària en vies d’extinció.