Foto Pompeu Fabra

Pompeu Fabra

(Gràcia, 1868 – Prada de Conflent, 1948) va ser un científic brillant, que va codificar i modernitza 
la llengua catalana i la va fer apta per als diversos estils i funcions. L’any 1891 va publicar la seva primera gramàtica, Ensayo de gramática de catalán moderno. Va participar en la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. L’any 1913 es van publicar les Normes ortogràfiques, obra col·lectiva però elaborada principalment per Fabra. El treball de codificació es va completar amb el Diccionari ortogràfic, la Gramàtica catalana i el Diccionari general de la llengua catalana. Després de la Guerra Civil es va exiliar a Prada de Conflent, on, tot i les penúries materials i morals, va continuar treballant per la llengua catalana.