Toni Lòpez Doñaque

(Barcelona, 1973) Fa 12 anys que treballa al sector immobiliari. Ha viatjat arreu d’Espanya per agències com Fincas Turó, Auguste Thourard i Focardell. És director del departamnet industrial de Forcadell i col·labora a diversos mitjans de comunicació com a assessor immobiliari.